Vedecko – Výskumná činnosť

Nakoľko je pôsobenie hlavných inžinierov firmy ConIS previazané aj s univerzitným prostredím, uvádzame aj tento druh činnosti. Na uvádzaných projektoch sa naši inžinieri podieľali čiastočne, alebo boli hlavnými autormi. Druh spolupráce je pri projektoch uvedený.

  STU v Bratislave – stavebná fakulta
  Ing. Kamil Laco, PhD.

  Únavové porušenie ŽB dosky

  – nelineárny model a výpočet predpovede zlyhania prvku

  – realizácia experimentu v Centrálnych laboratóriách na Trnávke

  STU v Bratislave – Stavebná fakulta
  Ing. Kamil Laco, PhD.

  Experiment
  prechodovej dosky 

  – cyklické namáhanie

  – nelineárny model a výpočet predpovede správania sa prvku

  – realizácia experimentu v Centrálnych laboratóriách na Trnávke

  STU v Bratislave – stavebná fakulta
  Ing. Kamil Laco, PhD.
  ing. Tomáš Augustín Phd.

  Experiment – Peikko DeltaBeam

  – nelineárny model a výpočet predpovede správania sa prvku

  – realizácia experimentu v Centrálnych laboratóriách na Trnávke

  betoning AND PARTNERS, S.R.O.
  pROF. ING. DR. VLADIMÍR BENKO
  Ing. Kamil Laco, PhD.

  Most cez Ružín 

  – dynamická odozva

  – nelineárny model a výpočet predpovede správania sa prvku pod prejazdom normových vozidiel

  – pomoc pri realizácií normovej skúšky na moste

  STU v Bratislave – Stavebná fakulta
  Ing. TOmáš Augustín, Phd.

  Pretlačenie lokálne podopretých dosiek s otvormi

  – nelineárny model a výpočet predpovede zlyhania prvku

  – realizácia experimentu v Centrálnych laboratóriách na Trnávke