Na čom pracujeme?

Pôsobenie v univerzitnom prostredí nás naučilo, že je ešte mnoho vecí, ktoré vieme vylepšiť, naučiť sa a prehodnotiť zaužívané postupy. To určuje aj náš spôsob prístupu k projektom. Nielen používanie zaužívaných noriem a pravidiel, ale zároveň hľadanie spôsobov, ako ich použiť optimálnejšie a efektívnejšie.

Sme statická kancelária s implementovanými BIM procesmi pre všetky projekčné stupne.

  • primárne zameranie na monolitické ŽB a murované nosné konštrukcie pozemných stavieb
  • riešenie aj ostatných druhov pozemných a inžinierskych stavieb na rôznej materiálovej báze (betón, oceľ, drevo, montované, prefabrikované)
  • nová projekčná kancelária s vedúcimi inžiniermi s dlhoročnými skúsenosťami

Bytová jednotka, Lešková Bratislava

PROJEKTY NA KTORÝCH SME SA PODIEĽALI

Prezentované projekty vznikli v spolupráci s našimi hlavnými inžiniermi.

BD Juras

PROJEKTY S VYUŽITÍM BIM PROCESOV

Pri svojej práci využívame Revit ako modelovací a kresliaci software s priamym napojením na výpočtový MKP program SOFiSTiK.

Experiment prechodovej dosky

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

Nakoľko je pôsobenie hlavných inžinierov firmy ConIS previazané aj s univerzitným prostredím, uvádzame aj tento druh činnosti.