Projekty s využitím BIM procesov

Pri svojej práci využívame Revit ako modelovací a kresliaci software s priamym napojením na výpočtový MKP program SOFiSTiK.

Ako primárnu spoluprácu v rámci Revit-u využívame funkcionalitu Copy-Monitor, kde je model nosnej konštrukcie v našom vlastníctve. Na iných druhoch spolupráce sa vieme dohodnúť a vyladiť pre spokojnosť všetkých strán.

Všetky uvedené projekty boli vo fáze DSP, alebo DRS pod záštitou firmy ConIS s.r.o., alebo Ing. Kamilom Lacom.

Conis s.r.o.

Centrála Naša

Conis s.r.o.

RD – Cisar

Conis s.r.o.

RD – Vinosady

Conis s.r.o.

RD – Juras

Conis s.r.o.

MŠ – Jablonove

Conis s.r.o.

RD – Ham

Conis s.r.o.

RD – Dvojdom Miloslavov

Conis s.r.o.

Vinárstvo POMFY

Conis s.r.o.

UMELKA prístavba

Conis s.r.o.

ZWIRN BCT1 – DSP

Conis s.r.o.

ZWIRN BCT0 – DRS

Conis s.r.o.

BD – SMARTTI

Conis s.r.o.

BERGAMON POLYFUNKČNÝ AREÁL

Conis s.r.o.

MŠ – Gajary

Conis s.r.o.

RD – Blazicek

Conis s.r.o.

RD – Zahorske sady

Conis s.r.o.

RD – Sokolovce

Conis s.r.o.

RD – Bodiky

Conis s.r.o.

RD – CAD