Aké sú naše ciele?

Pôsobenie v univerzitnom prostredí nás naučilo, že je ešte mnoho vecí, ktoré vieme vylepšiť, naučiť sa a prehodnotiť zaužívané postupy. To určuje aj náš spôsob prístupu k projektom. Nielen používanie zaužívaných noriem a pravidiel, ale zároveň hľadanie spôsobov, ako ich použiť optimálnejšie a efektívnejšie.

BIM procesy pri projekčných prácach berieme ako samozrejmosť a snažíme sa z toho vyťažiť čo najviac z hľadiska časovej efektivity, ako aj prínosu pre investora. Či už v podobe dodatočných informácií o hrubej stavbe a jej súčastiach, ako aj presnú dielenskú dokumentáciu bez potreby dodatočných úprav a zásahov na stavbe a koordinácie s ďalšími profesiami v rámci projekčných prác.

Veľkou motiváciou je pre nás riešenie problémov nosných konštrukcií, s ktorými si iní nevedeli poradiť. Nielen použitím pokročilých výpočtových metód, ale prekážku nevidíme ani v experimentálnych skúškach atypických detailov a prvkov. Preto sme ochotní konzultovať s realizačnými firmami a zakomponovať novinky v oblasti nosných konštrukcii do stavby, ak vyhodnotíme ich ekonomickú výhodu pre investora (či už z hľadiska času výstavby, technológie, alebo aj samotnej ceny).

Chceme, aby mladí statici, ktorí sa rozhodnú s nami spolupracovať, sa nielen učili a prijímali informácie od skúsenejších kolegov, ale aby priniesli aj nové myšlienky a zdokonaľovali zavedené  procesy a zlepšili tak čas, prípadne presnosť a podrobnosť výpočtu.

Aj keď sú fyzikálne zákony nemenné a stavebné materiály sú tu už stovky rokov, vieme, že vždy prídu nové výzvy a projekty, kde môžeme tieto základné vedomosti rozširovať a  experimentovať s nimi. No my sme na tieto situácie pripravení.

SME VEDÚCI INŽINIERI S DLHOROČNÝMI SKÚSENOSŤAMI.

Máme skúsenosti v oblasti posudkovej a audítorskej činnosti, taktiež v oblasti nosných konštrukcií. Využívame pokročilé výpočtové metódy pre riešenie zložitých detailov a prvkov nosných konštrukcií. 

Prof. Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.

Ing. Kamil Laco, PhD.

Ing. Tomáš Augustín, PhD.