STATICKÁ KANCELÁRIA

Návrh a optimalizácia nosných prvkov budov a inžinierskych stavieb využitím numerických metód na pokročilej úrovni. Výkresová dokumentácia spracovaná v 3D prostredí s BIM štandardmi spĺňajúcimi LOD 400.

Našim klientom poskytujeme komplexnú škálu statických služieb.

Primárne sa zameriavame na monolitické železobetónové a murované nosné konštrukcie pozemných stavieb. Poskytujeme riešenie aj ostatných druhov pozemných a inžinierskych stavieb na rôznej materiálovej báze.

PROJEKTY NA KTORÝCH SME SA PODIEĽALI

Prezentované projekty vznikli v spolupráci s našimi hlavnými inžiniermi. 

  

PROJEKTY S VYUŽITÍM BIM PROCESOV

Pri svojej práci využívame Revit ako modelovací a kresliaci software s priamym napojením na výpočtový MKP program SOFiSTiK.

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

Nakoľko je pôsobenie hlavných inžinierov firmy ConIS previazané aj s univerzitným prostredím, uvádzame aj tento druh činnosti.  

Snaha o inovácie

Pôsobenie v univerzitnom prostredí nás naučilo, že je ešte mnoho vecí, ktoré vieme vylepšiť, naučiť sa a prehodnotiť zaužívané postupy. To určuje aj náš spôsob prístupu k projektom. Nielen používanie zaužívaných noriem a pravidiel, ale zároveň hľadanie spôsobov, ako ich použiť optimálnejšie a efektívnejšie.

Pokročilé numerické metódy

Veľkou motiváciou je pre nás riešenie problémov nosných konštrukcií, s ktorými si iní nevedeli poradiť. Nielen použitím pokročilých výpočtových metód, ale prekážku nevidíme ani v experimentálnych skúškach atypických detailov a prvkov. Preto sme ochotní konzultovať s realizačnými firmami a zakomponovať novinky v oblasti nosných konštrukcii do stavby, ak vyhodnotíme ich ekonomickú výhodu pre investora (či už z hľadiska času výstavby, technológie, alebo aj samotnej ceny).

SME VEDÚCI INŽINIERI S DLHOROČNÝMI SKÚSENOSŤAMI.

Máme skúsenosti v oblasti posudkovej a audítorskej činnosti, taktiež v oblasti nosných konštrukcií. Využívame pokročilé výpočtové metódy pre riešenie zložitých detailov a prvkov nosných konštrukcií.

Prof. Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.

Ing. Kamil Laco, PhD.

Ing. Tomáš Augustín, PhD.